สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 3 ส.ค 2562    14,775 ครั้ง

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร