สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 12 ม.ค 2561    3,030 ครั้ง

สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ขื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (ยกเว้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่สามารถสมัครได้)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-4526-2692-8 ต่อ 1232, 1233


ประกาศรับสมัคร