สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา

 10 พ.ค 2562    18,182 ครั้ง

สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน: 13,800 บาท
3. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
5. นักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
6. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร