สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา

 11 ก.ค 2562    5,421 ครั้ง

สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
1. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

2. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 10-18 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร