สสจ.อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

 9 ม.ค 2562    8,973 ครั้ง

สสจ.อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1 นายช่างเทตนิค   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติที่เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน: 13,800 บาท
2 นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
3 นายช่างเทคนิค  โรงพยบาลเพ็ญ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน: 13,800 บาท
4 นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยบาลเพ็ญ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
5 นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยบาลพิบูลย์รักษ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร