สสจ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 44 อัตรา

 14 พ.ค 2562    7,456 ครั้ง

สสจ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 44 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2562ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4222-2356
 
ประกาศรับสมัคร