สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 11 ต.ค 2561    3,925 ครั้ง

สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 12360 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร