สสจ.หนองบัวลำภู รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา

 12 พ.ค 2562    4,100 ครั้ง

สสจ.หนองบัวลำภู รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่งานการบริหารบุคคล ชั้น 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-4231-2049-50 ต่อ 109

ประกาศรับสมัคร