สสจ.สุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

 7 ก.ย 2562    851 ครั้ง

สสจ.สุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12000 บาท
คุณสมบัติเฉพาสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ที่จะประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562 ในวันเวลาราชการ โทร.044 - 518402 ต่อ 105 - 106

ประกาศรับสมัคร