สสจ.สุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 6 ก.พ 2562    2,663 ครั้ง

สสจ.สุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลลำดวน)
อัตราค่าจ้าง 490 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารศรีไผท ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร