สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 9 อัตรา

 1 ธ.ค 2561    3,687 ครั้ง

สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร