สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

 13 ก.ย 2561    3,563 ครั้ง

สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 17-25 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง แพทย์แผนไทย (ไม่ระบุอัตราว่าง)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานแพทย์แผนไทยฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 17-25 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7727-2784 ต่อ 414

ประกาศรับสมัคร