สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 2 อัตรา

 15 พ.ค 2562    1,607 ครั้ง

สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: แพทย์แผนไทย 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร