สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

 16 พ.ค 2561    20,006 ครั้ง

สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา  เงินเดือน: 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
4. นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร