สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 7 เม.ย 2562    8,233 ครั้ง
สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-11 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นิติกร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ปวส. สาขาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 4-11 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร