สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 32 อัตรา

 10 ส.ค 2561    11,414 ครั้ง

สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 32 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7727-2784 ต่อ 120-121

ประกาศรับสมัคร