สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา

 2 มิ.ย 2562    511 ครั้ง

สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาโยธา สาขาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2389-5980 ต่อ 119

ประกาศรับสมัคร