สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

 2 มิ.ย 2562    4,664 ครั้ง

สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา  เงินเดือน: 10,200 บาท

2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน: 10,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน: 10,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา เงินเดือน: 7,590 บาท
- ได้รับวุฒิม.3 หรือ ม.6

5. พนักงานเปล 1 อัตรา เงินเดือน: 7,590 บาท
- ได้รับวุฒิม.3 หรือ ม.6

6. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา เงินเดือน: 7,590 บาท
- ได้รับวุฒิม.3 หรือ ม.6
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2389-5980 ต่อ 119

ประกาศรับสมัคร