สสจ.สกลนคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 27อัตรา

 9 ส.ค 2561    7,527 ครั้ง

สสจ.สกลนคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 27อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 27 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-4271-1157ต่อ 1204

ประกาศรับสมัคร