สสจ.สกลนคร ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

 13 ก.ย 2561    5,961 ครั้ง

สสจ.สกลนคร ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2561

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (มีภูลำเนาในจังหวัดสกลนคร)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (มีภูลำเนาในจังหวัดสกลนคร)

2. นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (มีภูลำเนาในจังหวัดสกลนคร)
    
3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท
- ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (มีภูลำเนาในจังหวัดสกลนคร)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-4271-1157 ต่อ 1204

ประกาศรับสมัคร