สสจ.พัทลุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโปรแกรมฯ

 31 ม.ค 2562    4,066 ครั้ง

สสจ.พัทลุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโปรแกรมฯ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่งผู้ประสานงานโปรแกรมและติดตามและประเมินผล  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ใน ทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบรริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-74661-2341 หรือ 0-7461-3127 ต่อ 411

ประกาศรับสมัคร