สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

 11 ต.ค 2561    4,063 ครั้ง

สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3261-1053 ต่อ 310 หรือ 311

ประกาศรับสมัคร