สสจ.น่าน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา

 8 มี.ค 2562    2,022 ครั้ง

สสจ.น่าน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา (อายุไม่เกิน 30 ปี มีภูมิลำเนาจังหวัดน่าน)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 14-20 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร