สสจ.น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 13 มิ.ย 2561    5,005 ครั้ง

สสจ.น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
1. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ

2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5460-0068

ประกาศรับสมัคร