สสจ.นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 29 อัตรา

 8 ส.ค 2561    9,223 ครั้ง

สสจ.นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 29 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2950-3071 ต่อ 107 หรือ 123

ประกาศรับสมัคร