สสจ.นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

 15 พ.ค 2561    9,475 ครั้ง

สสจ.นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15- 21 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 15- 21 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร