สสจ.ตาก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

 8 พ.ค 2562    2,543 ครั้ง

สสจ.ตาก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน: 11030 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

2. ผู้ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน 1 อัตรา เงินเดือน: 11030 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5551-8100 ต่อ 115 หรือ 137

ประกาศรับสมัคร