สสจ.ตราด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา

 7 เม.ย 2562    1,616 ครั้ง

สสจ.ตราด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-24 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาโยธา สาขาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 9-24 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร