สสจ.ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 115 อัตรา

 10 พ.ค 2562    7,665 ครั้ง

สสจ.ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 115 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 115 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณหน้าห้องประชุมชมพู 1 ชั้น 2 อาคารชมพู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ ตําบลบ้านสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3893-2467

ประกาศรับสมัคร