สสจ.ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา

 28 ธ.ค 2561    7,072 ครั้ง

สสจ.ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
1.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
2.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา
3.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ชั้น 3 ตึกชลนุสรณ์ 100 ปี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ ตําบลบ้านสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3893-2467 ถึง 8

ประกาศรับสมัคร