สสจ.จันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

 9 มิ.ย 2562    4,573 ครั้ง

สสจ.จันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
2. แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
3. นักกายภาพบําบัด จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
4. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
6. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
7. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
8. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
9. เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
10. นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร