สสค.สมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 1 พ.ย 2561    4,669 ครั้ง

สสค.สมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน และต้องศึกษาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร