สวนสัตว์สงขลา รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 อัตรา

 3 ธ.ค 2561    8,694 ครั้ง

สวนสัตว์สงขลา รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการการแสดงความสามารถสัตว์ (วิถีชีวิตสัตว์ป่า)
1. ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกสัตว์และเลี้ยงสัตว์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เหมาะสม

2. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึกสัตว์และเลี้ยงสัตว์ 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส./เทียบเท่า
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป สวนสัตว์สงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ โทร.0-7459-8838

ประกาศรับสมัคร