สวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างโครงการอนุรักษ์ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา

 26 พ.ย 2561    5,444 ครั้ง

สวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างโครงการอนุรักษ์ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศลูกจ้างโครงการอนุรักษ์ (ไก่ฟ้า) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ หรือ สาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป สวนสัตว์นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 โทร.0-4493-4532

ประกาศรับสมัคร