สวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา

 12 ม.ค 2561    2,811 ครั้ง

สวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ลูกจ้างชั่วคราว งานสื่อการศึกษา 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ นิเทสศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือมีประสบการณ์ด้านสื่อที่ทันสมัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ลูกจ้างชั่วคราว งานสื่อการศึกษา 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป สวนสัตว์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 8-14 มกราคม 2561โทร.0-4493-4532 หรือ 08-5682-9791

ประกาศรับสมัคร