สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

 8 ม.ค 2562    3,562 ครั้ง

สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-23 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562
1. ลูกจ้างรายวันองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท จำนวน 2 อัตรา
-  เพศชาย  วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6

2.ลูกจ้างรายวันโครงการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท จำนวน 2 อัตรา
- เพศชาย 1 เพศหญิง 1 วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6

3. ลูกจ้างรายเดือนโครงการแคมป์ปิ้ง เงินเดือน 12,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
- ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

4. ลูกจ้างรายเดือนโครงการแคมป์ปิ้ง เงินเดือน 9,310 บาท จำนวน 1 อัตรา
-  วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล สวนสัตว์ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9-23 มกราคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.08-6455-6341

ประกาศรับสมัคร