สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 1 เม.ย 2562    3,218 ครั้ง

สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562
1. ลูกจ้างรายวันองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท จำนวน 2 อัตรา
-  วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาการก่อสร้าง (เพศชาย)

2.ลูกจ้างรายวันโครงการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล สวนสัตว์ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1-15 เมษายน 2562 โทร.08-6455-6341

ประกาศรับสมัคร