สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

 26 พ.ย 2561    3,142 ครั้ง

สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562
1. ลูกจ้างรายวัน ปฏิบัติงานงานพัสดุและยานพาหนะ อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

2. ลูกจ้างรายวัน ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

3. ลูกจ้างรายวันโครงการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

สมัครด้วยตนเองได้ที่ที่งานบริหารงานบุคคล สวนสัตว์ขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร