สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา

 10 ส.ค 2562    2,417 ครั้ง

สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-26 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 8 อัตรา
1. ตำแหน่ง : 30 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น) สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน : 330บาท/วัน
ประสบการณ์ :
เปิดรับสมัครในตำแหน่งลูกจ้างรายวันโครงการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานโครงการสวนน้ำฯวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศชาย 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง : 30 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น) สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน : 330บาท/วัน
ประสบการณ์ :
เปิดรับสมัครในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศชาย 3 อัตรา

3. ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น) สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน : 9310
ประสบการณ์ :
เปิดรับสมัครในตำแหน่งลูกจ้างรายเดือนโครงการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานโครงการสวนน้ำฯ วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศหญิง 2 อัตรา

4. ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น) สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน : 9310
ประสบการณ์ :
เปิดรับสมัครในตำแหน่ง ลูกจ้างรายเดือนโครงการลูกเสือ-เนตรนารี ปฏิบัติงานฝ่ายการศึกษา วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศชาย 1 อัตรา

5 ตำแหน่ง : 24 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์ขอนแก่น) สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
เปิดรับสมัครในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-26 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร