สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 30 ต.ค 2561    3,047 ครั้ง

สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

1. ลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์

2. ลูกจ้างปฏิบัติงานช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างาสำรวจ สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์

สมัครด้วยตนเองได้ที่ที่งานบริหารงานบุคคล สวนสัตว์ขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร