สมข.5 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 10 ต.ค 2561    4,138 ครั้ง

สมข.5 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-19 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 10-19 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7761-1048

ประกาศรับสมัคร