สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 7 อัตรา

 5 ส.ค 2562    11,896 ครั้ง

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
1. พยาบาล 3-5 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 อัตรา
-  ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันสมัคร)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
-  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
- มีประสบการณ์การทำงานในห้องผ่าตัดอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถทำงานนอกเวลาทำการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-  มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอุทิศตร ทุ่มเท และเสียสละเวลาให้กับงาน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office,Intarnet และระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการทำงานต่างๆ ได้ดี
- ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 3 อัตรา
-  ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี(นับถึงวันสมัคร)
- หากเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขา
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและเดินทางต่างจังหวัดได้
-  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Internet และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการทำงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 5-20 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือก > สมัครงาน

**สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ

ประกาศรับสมัคร