สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 6 อัตรา

 11 ม.ค 2562    6,154 ครั้ง

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-23 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
1 เภสัชกร 3-6 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านเภสัชศาสตรบัณฑิต
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2 พยาบาล 3-5 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

3 นักอรรถบำบัด 3-5 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

4 นักเทคนิคการแพทย์3-5 จำนวน 1 อัตรา (อุบลราชธานี
)
- ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

5 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์3-5 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ด้านชีวเคมี จุลชีววิทยา อณูชีววิทยา

6 นายแพทย์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
-  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม


สมัครได้ทางอินเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 7-23 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือก > สมัครงาน

**สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ

ประกาศรับสมัคร