สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 12 อัตรา

 2 ก.ย 2562    21,311 ครั้ง

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
ตำแหน่งที่ 1 หัวหน้าฝ่าย วิศวกร 7 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2 หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 สำนักสารนิเทศฯ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3 ทันตแพทย์ 4-6 สถานีกาชาดที่ 11 (วิเศษนิยม) กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 4 นายแพทย์ 4-6 ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 5 พยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 6 พยาบาล 3-5 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายสารสนเทศฯ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 9 นายแพทย์ (ชั่วคราว) กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 10 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา


สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 2-20 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือก > สมัครงาน

**สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ

ประกาศรับสมัคร