สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 8 อัตรา

 6 มิ.ย 2562    8,659 ครั้ง

สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-18 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย (สัมภาษณ์อย่างเดียวเท่านั้น)
ตำแหน่งที่ 1 นายแพทย์ 4-6 ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11
ตำแหน่งที่ 2 นายแพทย์ 4-6 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ตำแหน่งที่ 3 พยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์บริการโลหิตฯ
ตำแหน่งที่ 4 พยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
ตำแหน่งที่ 5 นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
ตำแหน่งที่ 6 นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งที่ 7 ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
ตำแหน่งที่ 8 พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์บริการโลหิตฯ

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 4-18 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือก > สมัครงาน

**สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ

ประกาศรับสมัคร