สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี) รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

 5 ก.พ 2562    4,941 ครั้ง

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี) รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา วิชาเอกชีววิทยา
2. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วิชาเอกภาษาไทย
3. โรงเรียนพระนารายณ์ วิชาเอกภาษาไทย
- ปริญญาตรี กลุ่มวิชาเอก ชีววิทยา / ภาษาไทย ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 ซึ่งทางคุรุสภาออกให้หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งอยู่ในโรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร