สพม.เขต 42 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 3 พ.ค 2562    6,481 ครั้ง

สพม.เขต 42 นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา
ร.ร..สตรีนครสวรรค์ เงินเดือน 18000 บาท (ป.ตรี/มีใบประกอบวิชาชีพครู หนังสือรับรองสิทธิ/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน)
2. ตำแหน่งผู้ดูและหมวดอาคารสถานที่ 1 อัตรา
ร.ร.อุทัยวิทยาคม เงินเดือน 13800 บาท (ปวส.หรือเทียบเท่า)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร