สพม.เขต 36 จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT

 13 ก.พ 2561    2,026 ครั้ง

สพม. เขต 36 จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.08-8258-1872

ประกาศรับสมัคร