สพม.เขต 36 จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

 7 ม.ค 2562    3,638 ครั้ง

สพม.เขต 36 จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร