สพม.เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 26 พ.ย 2561    2,839 ครั้ง

สพม.เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2561 ไม่เวันวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร